بازدید معاونت سازمان شیلات ایران

در تاریخ ۹۵/۰۴/۳۰ جلسه هم اندیشی با حضور معاونت محترم شیلات ایران، ریاست محترم جهاد کشاورزی استان ، مدیریت محترم شیلات استان به همراه جمعی از کارشناسان آبزی پروری کشور برگزار گردید.

در این نشست در خصوص ارتقاء کیفیت بهینه سازی و رفع موانع تولید به خصوص صنعت آبزی پروری و بررسی مشکلات مترتب به صنعت تولید خوراک ماهی در استان و کشوربحث و تبادل نظر گردید.