سمینار تخصصی مدیریت پسماند

شرکت شهرک های صنعتی شهرکرد با همکاری شرکت کیمیاگران تغذیه اقدام به برگزاری سمینار تخصصی مدیریت پسماند نمودند.

در این سمینار جناب آقای دکتر اربابی از فعالان این حوزه مسائل و مشکلات مربوط به حوزه پسماندهای صنعتی را بررسی نمودند و در آخر راهکارهایی در این زمینه ارائه  فرمودند.

در ادامه جلسه جناب آقای موسوی معاونت محترم دادستان و عضو کمیته محیط زیست استان به مسائل و مشکلات این حوزه از منظر قانون و مقررات کشور پرداختند .

در این سمینار که در محل سالن همایشات شرکت کیمیاگران تغذیه برگزار گردید مسئولین شرکت شهرکهای صنعتی به همراه مدیران و مسئولین HSE کارخانجات مستقر در شهرک صنعتی شهرکرد حضور بهم رسانیدند.