نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته

بازدید مهندس مردانی معاونت سیاسی امنیتی استاندار و دکتر قریب ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان و مهندس فتاحی مدیریت صنایع تبدیلی و تکمیلی جهاد استان از غرفه شرکت کیمیاگران تغذیه در نمایشگاه تخصصی کشاورزی و صنایع وابسته. مرغداری، دامپروری و شیلات.