بازدید ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی

توسط 7 سپتامبر 2020

بازدید ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان از شرکت کیمیاگران تغذیه بازدید ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان جناب آقای دکتر ابراهیمی، مدیریت صنایع غذایی و کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان آقای دکتر فتاحی، مدیریت شیلات و امور آبزیان استان جناب آقای مهندس منصوری و مدیریت روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس حبیبیان از […]

بازدید مدیر کل محترم صنعت معدن و تجارت استان

توسط 12 آوریل 2020

بازدید مدیر کل محترم صنعت معدن و تجارت استان و اکیپ محترم صدا و سیما در تاریخ 99/1/23 و مصاحبه با آقای دکتر رضائی مدیرعامل شرکت کیمیاگران تغذیه در راستای رعایت دستورالعمل ها و ضوابط ایمنی زیستی و قرنطینه ای و مدیریت شغلی پرسنل در سال جهش تولید