بازدید معاونت محترم صنایع و بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی

اخبار, اخبار ویژهدر

بازدید معاونت محترم صنایع و بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس مهرفرد و مدیر کل صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای دکتر اسفندیاری و هئیت همراه از کارخانه کیمیاگران تغذیه